طی سال گذشته انجام گرفت؛
خط‌کشی بیش از 345 هزار متر از معابر شهر کرمان

 

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری کرمان از خط‌کشی 345 هزار و 300 مترمربع از معابر شهر کرمان در سال گذشته خبر داد.
علی زنگی‌آبادی با اشاره به اقدامات حوزۀ ترافیک در شهر کرمان گفت: همچنین 4803 مترمربع سرعت‌گیر در محدودۀ بزرگراه‌ها، تقاطع‌ها و مدارس نیز رنگ‌آمیزی شده است.
وی افزود: برای جلوگیری از ایجاد ترافیک در ساعات تردد خودروها، معابر شهر در ساعات پایانی شب خط‌کشی می‌شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری از شهروندان خواست برای حفظ زیبایی معابر شهری و همچنین عدم به‌هم‌خوردگی نظم و ترتیب خط‌های طولی و عرضی، با رانندگی بین خطوط و سرعت مطمئن، با همکاران سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل را همکاری کنند.