قوانین ترافیکی

در این بخش

اطلاعات بیشتر

صدور مجور ایجاد داربست

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

صدور مجوزهای ترافیکی

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

 ترافیک آنلاین

جهت ورود اینجا کلیک نمایید .

اطلاعات بیشتر

به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از مدیرعامل محترم سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری کرمان 

این سازمان درنظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ های خود به شرح جدول به مدت 2سال با مشخصات ذکرشده ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید

خرید اسناد مزایده ازتاریخ 98/12/12لغایت98/12/27وجهت تسلیم پیشنهادات تاتاریخ 99/1/17به مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع درکرمان میدان شورا مراجعه نمایند.

شهرداری در ردیاقبول پیشنهادات مختار است 

شرایط کلی طبق اسناد لازم واجرایی می باشد.

ردیف                        آدرس پارکینگ                                           مساحت( مترمربع)   مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ريال)     مبلغ تضمین شرکت درمزایده (ريال)   

1 پارکینگفتحعلیشاهی درسه طبقه واقع در خیابان فتحعلیشاهی         12898                                   110/000/000                      140/000/000

2 پارکینگ میرزارضا واقع در خیابان میرزا رضای کرمانی                          820                                      28/000/000                      40/000/000

3 پارکینگ جر واقع در خیابان شریعتی کوچه سردار                              1750                                    52/000/000                      70/000/000

4 پارکینگ بعثت خیابان ابن سینا روبروکلنیک بعثت                                650                                    45/000/000                       60/000/000

5 پارکینگ شماره 1 بوستان مادر سمت مسجد پارک                            4092                                   54/000/000                      70/000/000

6 پارکینگ شماره 2 بوستان مادر انتهای بلوار پرستار ورودی اصلی پارک    3509                                   50/000/000                      60/000/000

7 پارکینگ تجلی در دوطبقه واقع درخیابان گنجعلیخانی                          2346                                  70/000/000                       90/000/000

8- پارکینگ بوستان شهید مطهری بعداز فروشگاه رفاه                           2328                                  25/000/000                       30/000/000

9- پارکینگ قدمگاه واقع در کوچه 28شریعتی (ورودی از کوچه سردار)        444                                   25/000/000                       30/000/000

 

      روابط عمومی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری کرمان

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 
مهندس علی زنگی آبادی

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 184 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top