سالانه صورت می گیرد:

700 هزار متر خط کشی طولی در معابر شهر کرمان

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری کرمان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده سالانه حدود 500 تا 700 هزار متر خط کشی طولی در سطح معابر شهر کرمان داریم.

علی زنگی آبادی افزود:این میزان خط کشی شامل خیابان های اصلی،فرعی و رینگ شهر است و علیرغم مشکلات اقتصادی،این سازمان تا حد امکان اقدام به خط کشی معابر می کند.

وی خاطر نشان کرد:همچنین هر ساله حدود 5000 هزار متر مربع خط کشی در گذرگاه های عابر پیاده،ایستگاه های تاکسی و اتوبوس،سرعت کاه ها،علایم و نقوش صورت می گیرد.

زنگی آبادی تصریح کرد:به طور کلی سالانه دو بار خط کشی معابر صورت می گیرد که یک مرتبه قبل از بازگشایی مدارس و یک مرتبه نیز در اسفندماه و قبل از فرارسیدن سال جدید انجام می شود.