مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری خبر داد:

نصب و راه اندازی شصتمین دوربین مرکز پایش تصویری

 

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری از نصب و راه اندازی شصتمین دوربین مرکز پایش تصویری این سازمان در محل درب ورودی مصلی امام علی(ع) خبر داد.

علی زنگی آبادی ،گفت:یکی از برنامه های اصلی این سازمان در سالجاری راه اندازی مرکز مانیتورینگ(پایش تصویری) در شهر کرمان و نصب دوربین های پایش تصویری در کلیه ورودی ها و معابر شهری بر اساس اولویت است که در این راستا با نصب و راه‌اندازي دوربين‌هاي پايش تصويري، امكان رصد رويدادهاي ترافيكي در معابر اصلي شهر فراهم می شود.