مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرمان:
ایجاد پارکینگ های طبقاتی در شهر کرمان دردستور کار قرار دارد

مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرمان از ایجاد پارکینگ های طبقاتی در شهر کرمان خبر داد و گفت: در محدوده پرترافیک و پر تردد شهر چندین زمین خالی با کاربری پارکینگ وجود دارد که قصد داریم با جذب سرمایه گذار آنها را به پارکینگ طبقاتی تبدیل کنیم.

علی زنگی آبادی با اشاره به وجود 38 پارکینگ عمومی درسطح شهرکرمان افزود: از این تعداد، مالکیت 18 پارکینگ، متعلق به شهرداری است که در حال حاضر جهت استفاده در اختیار عموم قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ازاین تعداد زمین خالی که به عنوان پارکینگ عمومی مورد استفاده است 16 پارکینگ جهت جذب سرمایه گذاربرای ایجاد پارکینگ طبقاتی به سازمان سرمایه گذاری معرفی شده اند

مدیر عامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری کرمان گفت: از جمله پارکینگ های مسطح که برای احداث پارکینگ طبقاتی به سرمایه گذار معرفی شدند می توان به پارکینگ واقع درضلع شمال شرقی میدان مشتاق، خیابان باهنر، شهید ایرانمنش و همچنین پارکینگ بعثت اشاره کرد
وی درادامه از احداث پارکینگ طبقاتی درکوچه شریعتی 9 روبروی مسجد الرسول، کوچه سه خیابان میرزا رضا معروف به پارکینگ حاج خلیلی و کوچه 19 خیابان امام معروف به پارکینگ هندوها خبر داد و خاطرنشان کرد: پارکینگهای واقع در کوچه سردارپشت بازار کفاشها وجنب پاسگاه 11 و همچنین پارکینگ انتهای کوچه معروف به پارکینگ قدمگاه نیز برای ایجاد پارکینگ طبقاتی به سرمایه گذار معرفی شدند.
زنگی آبادی همچنین احداث پارکینگ طبقاتی بر خیابان گلبازخان و کوچه 12 شریعتی را از جمله اقدامات در دستورکار ذکر و تصریح کرد: پارکینگ طبقاتی در مجتمع سیتی سنتر جنب کوچه سردار 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری الماس مال واقع در خیابان ابن سینا نیز آماده بهره برداری است.