حضور کارکنان سازمان ترافیک در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، عوامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان،همراه با تجهیزات ترافیکی در راهپیمایی شکوهمند 22بهمن حضور یافتند.