ورود کامیون ها به داخل شهر بدون مجوز تردد ممنوع است

مدیر عامل سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری کرمان تاکید کرد: ورود کامیون ها وماشین های سنگین به معابرشهری، خارج از زمان تعیین شده در مجوز تردد، ممنوع است.

علی زنگی آبادی افزود: معابر شهری به دو منطقه A و Bتقسیم شده اند که ورود کامیون ها به مرکز شهر که به عنوان منطقه A شناخته می شود تابع مقررات وساعت های خاصی از روز است.

وی خاطر نشان کرد: تردد در مرکز شهر و مناطق پرتردد از جمله تقاطع غیر هم سطح آزادی، خیابان های استقلال، شریعتی و شهید بهشتی تنها در روزهای تعطیل هفته و در روزهای دیگرتنها بین ساعت های دو تا چهار صبح مجاز است

  زنگی آبادی تصریح کرد: تردد در منطقه B یعنی مراکز کم تردد از جمله حاشیه ها از هفت صبح تا هفت شب مجاز است به شرط این که مجوز تردد از سوی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری صادر شده باشد.

وی تصریح کرد: درهر صورت کامیون داران برای تردد در هر دو منطقه باید از سازمان حمل و نقل و ترافیک مجوز تردد بگیرند، در غیر این صورت از سوی  پلیس راهور از تردد آنها جلوگیری می شود.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری کرمان گفت: در مجوز صادر شده مسیرو ساعت تردد، همچنین محل رفت وآمد و توقف خودرو مشخص می شود تا نماینده سازمان  از محل مورد نظربازدید کند و در صورت وارد شدن خسارت به آسفالت یا فضای اطراف به سازمان گزارش دهد.

وی افزود: در صورتی که راننده کامیون موارد اصولی را رعایت نکند و با مستقر کردن خوروی خود به آسفالت یا محیط اطراف آسیب وارد کند مشمول جریمه شده  و در صورت تکراراز صدور مجوز تردد آن به داخل شهر جلوگیری می شود.